Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Verder werken aan 360-graden-arbeidsmarkt in EUREGIO

Experts ontwikkelen nieuwe ideeën voor samenwerking

Onder het motto "Samen optrekken naar de arbeidsmarkt van morgen“ organiseerde de EUREGIO op woensdag 30 januari een grensoverschrijdende bijeenkomst bij de Tobit-Campus in Ahaus. Ruim zestig deelnemers uit Nederland en Duitsland discussieerden over de kansen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in tijden van hoogconjunctuur aan beide zijden van de grens. Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van ontwikkelingsmaatschappijen, arbeidsbemiddeling, gemeentes en Kreise, beroepsonderwijs, hogescholen en bedrijven.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de Provincie Overijssel, opende de bijeenkomst. De provincie Overijssel heeft het beleid richting Duitsland de afgelopen jaren geïntensiveerd: “ We hebben ingezet op een 360-graden-arbeidsmarkt; niet met de rug naar de grens, maar met een open blik zodat je alle kansen kunt zien”, aldus Van Hijum.

Tekort aan vakkrachten

In het EUREGIO-gebied ging het tot voor kort om oplossingen voor de hoge werkloosheid, met name in Nederland. Nu zijn Duitse én Nederlandse werkgevers op zoek naar vakkrachten, die aan beide zijden van de grens moeilijk te vinden zijn. Hoe kan men elkaar ook in de slag om vakkrachten blijven versterken, netwerken uitbouwen en gezamenlijk blijven werken aan een 360-graden-arbeidsmarkt in de grensregio? Onder leiding van een professioneel moderatoren-team gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek.

Dat er kansen zijn stond al gauw vast: er ontstonden vele ideeën voor verdere intensivering van de samenwerking. Een gezamenlijk grensoverschrijdend offensief om werkgevers te informeren over de aanpak van het tekort aan vakkrachten bijvoorbeeld. Of de opbouw van meer grensoverschrijdende netwerken voor ondernemers, de bundeling van krachten van het (hoger) onderwijs in het EUREGIO-gebied, enz. Zulke initiatieven kunnen ertoe bijdragen de arbeidsmarkt in onze regio grensoverschrijdend toegankelijker en transparanter te maken. Voor alle (10) ideeën werden trekkers aangewezen om deze de komende maanden verder uit te werken.

De bijeenkomst vond plaats ter afsluiting van het INTERREG V A-project UNLOCK, personeel over de grens!, dat op 31 januari afloopt. Vanaf 1 februari wordt de dienstverlening van het GrensInfoPunt EUREGIO in een nieuw INTERREG-project voortgezet.

Het project “UNLOCK, Personeel over de grens!”' wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

(31.01.2019)