Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Stuurgroep keurt INTERREG V A-project “MINT LAB in kastelen” goed

Bijna 650 duizend euro voor grensoverschrijdend natuur & techniekonderwijs in kastelen

ENSCHEDE/GRONAU, 10 juli 2017 – De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft in Gronau een nieuw grensoverschrijdend project goedgekeurd. Daardoor vloeit tot medio 2021 rond 650 duizend euro naar onderwijs op het gebied van natuurwetenschap en techniek in de Nederlands-Duitse grensregio. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking gesteld.

Onder de naam “MINT LAB in kastelen” hebben de projectpartners uit de provincies Gelderland en Overijssel en de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen de handen ineen geslagen om het tekort aan technische vakkrachten op de regionale arbeidsmarkt terug te dringen.

MINT verbinden met cultureel erfgoed
Door de MINT-vakken (mathematiek, informatica, natuurwetenschap en techniek) te koppelen aan historische locaties in de EUREGIO, wordt een brug geslagen tussen techniek uit het verleden en technische toepassingen van de toekomst. De buitenschoolse leslocaties bestaan uit “fieldlabs” in kastelen, kloosters en monumenten in de grensregio. Door scholieren op een experimentele en toegankelijke wijze kennis te laten maken met de MINT vakken, moet de interesse in een natuurwetenschappelijke of technische studierichting stijgen. In totaal zullen bijna 3000 leerlingen aan het INTERREG-project deelnemen.

Buurtaal vormt de sleutel tot succes
In totaal staan er 144 grensoverschrijdende projectdagen gepland. Scholieren uit Duitsland en Nederland zullen gezamenlijk experimenten uitvoeren en deelnemen aan rondleidingen. Naast technisch vernuft en cultureel besef staat daarmee ook het sociale aspect centraal. Ontbrekende kennis van de buurtaal is vaak een grote barrière voor het vormen van één verzorgingsgebied, in het bijzonder voor grensoverschrijdende beroepsactiviteiten. Door in koppels samen te werken, leren de scholieren elkaar persoonlijk kennen en wordt de buurtaal bevorderd.

INTERREG-subsidie
Het nieuwe project ontvangt in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” gezamenlijk rond 325 duizend euro aan EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de nationale INTERREG-partners en de regionale projectpartners bij aan de financiering van het project. Het ministerie van economische zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Gelderland en Overijssel stellen gezamenlijk rond 145 duizend euro ter beschikking. De regionale partners financieren ongeveer 180 duizend euro in het project. Daarmee komt de totale investering in het project uit op ca. 650 duizend euro.

 

- EINDE VAN HET BERICHT -

 

Contactgegevens voor de redactie

 

Regionaal INTERREG-Programmamanagement EUREGIO
Kevin Schelvis
Postbus 6008
7503 GA Enschede
Telefoon:  053 460 51 28
E-mail :      k.schelvis@euregio.eu
Internet:    www.deutschland-nederland.eu