Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Positieve balans voor mechatronicaproject

Meer dan 250 bedrijven profiteerden van grensoverschrijdende subsidie

GRONAU/ENSCHEDE, 17 september 2014 – Het INTERREG IV A-project ‘Mechatronica voor MKB’ nadert zijn afronding. Dezer dagen worden de laatste subsidietoezeggingen verstuurd aan middelgrote en kleine bedrijven (MKB’s) in het Nederlands-Duitse grensgebied. Meer dan 250 ondernemingen hebben in het kader van dit project in de afgelopen vijf jaar een financiële bijdrage ontvangen. De EUREGIO als leadpartner en haar Duitse en Nederlandse projectpartners maakten vandaag tijdens de afsluitende bijeenkomst in Glanerbrug een positieve eindbalans op.

Sinds het project in 2009 van start is gegaan, is subsidie verstrekt voor 180 intensieve adviezen, 91 haalbaarheidsstudies en 106 ontwikkelingsprojecten. Daarbij zijn in totaal 131 Nederlandse en 125 Duitse MKB’s financieel gesteund om technische innovaties door te voeren, die lagen op het snijvlak van mechanica, elektronica en informatica. Indirect profiteerden van de subsidieverlening nog eens honderden bedrijven en kennisinstellingen in hun rol als opdrachtnemer in dienst van de bedrijven die financiële steun ontvingen. Daardoor zijn rond 14,7 miljoen euro naar de economie in het grensgebied gegaan. De totale kosten van het project bedragen bijna 18,4 miljoen euro. “Deze investering heeft het concurrentievermogen van de bedrijven versterkt en bijgedragen aan het behoud van werkgelegenheid in de regio”, zo vatte projectleidster Angelika van der Kooi het tijdens de bijeenkomst in Glanerbrug samen.

“Doorslaggevend voor het succes van ‘Mechatronica in MKB’ was dat sterk is ingespeeld op de vraag en de behoefte die bij de bedrijven leeft”, aldus Angelika van der Kooi. Zij prees daarbij in het bijzonder de projectpartners en de geassocieerde partners. “De samenwerking met de economische ontwikkelingsmaatschappijen, kamer van koophandel, universiteiten, hogescholen en technologiecentra was uitstekend. De projectresultaten laten dit ook duidelijk zien.” De EUREGIO heeft binnen het project de rol als leadpartner op zich genomen. Zonder afstemming en bemiddeling tussen de vele betrokkene partijen vanuit de EUREGIO en overname van de administratieve taken was zo een project naar inschatting van vele experts niet mogelijk geweest.

De aard van de productinnovaties en verbeteringen van productieprocessen is enorm gevarieerd en loopt uiteen van een modulair opgebouwde snijmachine voor het trancheren van visfilets tot een elektronisch regelbare schokdemper voor motorfietsen. Mechatronica is vooral ingezet om productieprocessen te automatiseren, het bedieningsgemak van machines en apparaten te verbeteren, producten veiliger te maken en energie en grondstoffen te besparen. Voor een haalbaarheidsstudie kon een bedrijf maximaal 18.750 euro aan subsidie ontvangen, voor een ontwikkelingsproject zelfs maximaal 60.000 euro. Een belangrijke voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen was dat de bedrijven samenwerkten met andere ondernemingen, hogescholen of technologiecentra in het buurland.

Van de Nederlands-Duitse ontwikkelingsprojecten worden er 40 in woord en beeld beschreven in het boek ‘Mechatronica voor MKB – bevordering van innovatie in het Nederlands-Duitse grensgebied’. Het boek is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst in Glanerbrug. Meer informatie over het project is te vinden op de website www.mechatronik-kmu.eu.

INTERREG-subsidie

Voor het project ‘Mechatronica voor MKB’ is financiële steun verleend in het kader van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland’ met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De ministeries van economische zaken van Nederland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen zorgden samen met de Nederlandse provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg en Overijssel voor de nationale cofinanciering.

 

Fotobijschrift:
De deelnemers aan het project zijn zeer verheugd met het goede resultaat, dat in het boek nader wordt toegelicht.

- einde bericht -