Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

INTERREG-programma Deutschland-Nederland 2014 - 2020 goedgekeurd

440 miljoen euro voor de grensoverschrijdende samenwerking

Quelle: 

Tim Mäkelburg/NiederlandeNet.de

HENGELO (Ov), 20 november 2014 – Op woensdag 19 november hebben 15 vertegenwoordigers uit Nederland en Duitsland in Hengelo een belangrijke handtekening gezet voor de grensregio. Met de feestelijke ondertekening van de INTERREG-overeenkomst voor meer dan 600 gasten bezegelden de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, de acht Nederlandse grensprovincies en vier Euregio’s hun samenwerking bij de gezamenlijke uitvoering van het EU-subsidieprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland” (2014 – 2020).

Tegelijkertijd bracht Dr. Walter Deffaa van de EU-Commissie de blijde boodschap dat de nieuwe Eurocommissaris voor regionaal beleid, Corina Creţu, het INTERREG-programma eveneens heeft goedgekeurd – als eerste grensoverschrijdende programma in de nieuwe Europese subsidieperiode. Daarmee kan de Nederlands-Duitse grensoverschrijdende samenwerking ook in de komende jaren financieel worden ondersteund.

Met het nieuwe INTERREG-programma wordt tot en met 2020 in totaal ca. 440 miljoen euro geïnvesteerd in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Dat betekent een stijging van 45 procent ten opzichte van het budget dat in de vorige EU-subsidieperiode (2007-2013) ter beschikking stond. Het geld voor het programma komt voor de helft van de Europese Unie. De andere helft wordt beschikbaar gesteld door de INTERREG-partners en door de projectpartners zelf. Met deze middelen zullen Nederlands-Duitse projecten worden ondersteund, die de innovatie- en concurrentiekracht van de grensregio verhogen en de barrièrewerking van de grens op allerlei manieren verminderen. Het betrekken van het MKB – als motor van de economie in de grensregio – staat daarbij centraal. Onder andere zullen kennisvalorisatie en productontwikkeling in een Nederlands-Duitse context worden vormgegeven.

In de historische fabriekshallen van de machinefabriek Hazemeijer in Hengelo lieten 36 actuele Nederlands-Duitse INTERREG-projecten op een projectmarkt zien wat er in de afgelopen jaren is bereikt. Een futuristische ligfiets met elektrische aandrijving, een computerspel om je evenwicht te trainen of een drone met speciale camera’s – de variatie aan innovatieve projecten was enorm. Elk project is daarbij tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners. Ook de sociaal-culturele samenwerking kwam aan bod. In Hengelo werd onder andere een grensoverschrijdend museumproject gepresenteerd, dat zich bezighoudt met het einde van de Tweede Wereldoorlog in de beide landen. Ook was er een project te zien dat de verspreiding van ziekenhuisbacteriën tegengaat.

Informatie over het subsidieprogramma vindt u op www.deutschland-nederland.eu.