X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO roept op tot indienen van voorstellen voor grensoverschrijdende miniprojecten

Projectaanvragen kunnen worden ingediend van 01.09.2020 t/m 15.10.2020.

Quelle: 

www.canva.com
Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project, bijvoorbeeld een uitwisseling tussen scholen, kunstenaars of middelgrote en kleine bedrijven (MKB) in het EUREGIO-gebied? Ook in tijden van corona is het mogelijk om subsidies te ontvangen voor grensoverschrijdende activiteiten. Wie belangstelling heeft, kan contact met de EUREGIO opnemen om samen  te bespreken hoe grensoverschrijdende projectideeën in overeenstemming met de geldende corona-regels kunnen worden uitgevoerd (contact met Lorenz Dik via info@euregio.eu).
 
In de afgelopen vier jaar hebben meer dan 550 kleinere grensoverschrijdende projecten in de EUREGIO financiële steun ontvangen vanuit het INTERREG-fonds. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de omvang van het project en van de eigen financiële bijdrage. Tijdens de periode van de projectoproep kunnen geïnteresseerde verenigingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en middelgrote en kleine bedrijven (MKB) hun projectideeën indienen.
 
De projectaanvragers zullen tijdens de uitvoering intensief worden ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als ook de goede ondersteuning van de projectdragers waarborgen. Voor dit soort projecten is het belangrijk dat partners uit Nederland en Duitsland het project van begin tot eind samen ontwikkelen, uitvoeren en financieren. Het is ook belangrijk dat een projectidee innovatief is en de grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevordert.
 
De ondersteuning van kleine projecten maakt deel uit van het INTERREG V A-project "Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied". Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland - Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere medefinanciers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat Nedersaksen en de EUREGIO.
 
Meer informatie over de financieringsmogelijkheden is te vinden op: https://www.euregio.eu/nl/subsidie
 
(10.09.2020)