X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO-prijs gaat naar voormalig hoofd van de afdeling onderwijs van Kreis Borken

Günter Alsmeier prijst de verdiensten van Ulrike Schwarz

GRONAU/ENSCHEDE/EMSDETTEN, 18 januari 2013 – De EUREGIO heeft vandaag tijdens haar Algemene Ledenvergadering de People-to-People-EUREGIO-prijs uitgereikt aan Ulrike Schwarz, voormalig hoofd van de afdeling onderwijs van Kreis Borken. Daarmee waardeert het oudste grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerkingsverband van Europa het engagement van de vroegere docente voor de grensoverschrijdende samenwerking en het Duits-Nederlandse nabuurschap.

Het presidium van de EUREGIO koos voor mevrouw Schwarz als prijswinnares van dit jaar omdat zij zich gedurende haar gehele loopbaan heeft ingezet voor beheersing van de taal van het buurland. Zij heeft altijd met vol enthousiasme gewerkt aan vergroting van de grensoverschrijdende competentie van de bewoners van de EUREGIO, in het bijzonder aan het stimuleren van kennis van de buurtaal, aldus EUREGIO-voorzitter Günter Alsmeier in zijn lofrede. Het aanleren taal van het buurland is voor de burgers van een grensgebied als de EUREGIO essentieel. Zoals de EUREGIO-voorzitter het verder verwoordde: om elkaar te kunnen begrijpen moet men met elkaar kunnen communiceren.

Met overtuigingskracht en volharding
“Als hoofd van de afdeling onderwijs heeft mevrouw Schwarz schooldirecties en leerkrachten van basisscholen actief gemotiveerd om de taal van het buurland in het lesprogramma op te nemen”, zo karakteriseert Alsmeier de prijswinnares. “Maar het promoten van de buurtaal beperkte zich bij haar niet alleen tot de theorie. Zij heeft ook de ontwikkeling van geschikt lesmateriaal gestimuleerd zodat haar collega’s de beschikking hebben gekregen over passende hulpmiddelen voor het tweetalige onderwijs”, zo ging Alsmeier verder.

Ulrike Schwarz was vanaf 1986 werkzaam voor de onderwijsinspectie binnen de afdeling onderwijs van Kreis Borken. Ook na haar pensionering in oktober 2011 is zij actief gebleven als adviseur van de deelstaat Nordrhein-Westfalen op het gebied van buurtaalbeheersing.

People-to-People-EUREGIO-prijs
De EUREGIO reikt in 2013 de EUREGIO-prijs al voor de vijfde keer uit. In 2012 ontving Geert Jansen, de vroegere Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, de prijs voor zijn grensoverschrijdende betrokkenheid. De oecumenische kerkentuin OASE uit Gronau-Losser kreeg de prijs in 2011 en in 2010 ging deze naar Johannes Hoven, voorzitter van de heemkundige vereniging Suderwick. De eerste keer was de prijs voor Erich Tilkorn, die eerder als planoloog bij de Bezirksregierung Münster werkzaam was.

Nieuwe directeur-bestuurder stelt zich voor
Als onderdeel van de Algemene Ledenvergadering stelde de nieuwe directeur-bestuurder van de EUREGIO mevrouw Dr. Elisabeth Schwenzow, zich aan de leden voor. In haar rede benadrukte zij dat het EUREGIO-gebied, ondanks de globalisering en de beperkte middelen, in de toekomst niet minder, maar op een andere, meer structurele wijze op de Nederlands-Duitse samenwerking aangewezen zal zijn. “Om te kunnen uitgroeien tot één verzorgingsgebied moeten wij de structuren in de EUREGIO gezamenlijk en slagvaardig op de nieuwe uitdagingen afstemmen”, aldus mevrouw Schwenzow tot de leden. Zij deed daarbij de oproep aan alle leden zich actief in te zetten voor de hervorming van de EUREGIO en politieke steun aan dit proces te geven.

Afscheid van Harald Krebs
Een ander programmapunt was het afscheid van Harald Krebs, de scheidende directeur-bestuurder van de EUREGIO. De minister voor Bondszaken, Europa en Media, mevrouw Dr. Angelica Schwall-Düren: “In de ruim 14 jaar dat hij als directeur-bestuurder van de EUREGIO Gronau in functie was, is Harald Krebs erin geslaagd een regionaal samenhorigheidsgevoel te ontwikkelen, bij te dragen aan grensoverschrijdende regiovorming en een grensoverschrijdende politieke dialoog te laten plaatsvinden. Daarvoor verdient hij ons respect en onze erkenning.” Ook de EUREGIO-leden en de medewerkers van het EUREGIO-secretariaat dankten hem in woorden en met een film voor de goede samenwerking.