Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO-forum toont kansen grensoverschrijdende samenwerking tijdens “Länderübergreifender Gesundheitsgipfel“

Gesundheitsregion EUREGIO e.V. organiseert in samenwerking met de ziektekostenverzekeraar “DAK” een gezondheidstop over innovatie en digitalisering in de gezondheidszorg.

Ter gelegenheid van de "Länderübergreifender Gesundheitsgipfel", waarvoor de gezondheidsregio EUREGIO e.V. samen met DAK-Gesundheit uitnodigt, zullen vertegenwoordigers van de gezondheidssector en andere belanghebbende partijen op 1 oktober in Nordhorn bijeenkomen. Op deze dag, waarop ook het officiële startsein voor het Regionaal Zorgcompetentiecentrum (ReKo) wordt gegeven, ligt de focus op innovatie en digitalisering in de zorg.

Een hoogtepunt van de bijeenkomst is de openingstoespraak door de Duitse Minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, gevolgd door gespreks- en discussierondes waar het onder meer zal gaan over noodzakelijke hervormingen in de zorg. De dag wordt afgesloten met thematische forums en een aansluitende beurs.

Digitalisering en innovatie in de gezondheidssector

In dit kader organiseert de EUERGIO een van de thematische forums. Om 14.30 uur staat het thema “Digitalisering en innovatie in de gezondheidssector in het grensgebied” centraal. Tijdens het EUREGIO-forum worden grensoverschrijdende initiatieven gepresenteerd. Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, zal een keynotespeech geven over de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidssector. Vervolgens zal het team van Matthias Freise (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) de resultaten van een onderzoek over “Möglichkeiten und Grenzen der Gesundheitskooperation in der EUREGIO“ presenteren. Dr. Vincent Hofbauer (Uniklinikum Münster) en Andreas Fiebig (InterMedCon) zullen over het Nederlands-Duitse INTERREG-project SMOVE vertellen. Het doel van SMOVE is het ontwikkelen van een intelligent apparaat dat thuis gebruikt kant worden voor medisch gevalideerde bewegingsbeoordelingen, -diagnose en -monitoring

Meerwaarde grensoverschrijdende initiatieven

De directeur-bestuurder van de EUREGIO, Christoph Almering, legt de meerwaarde uit van initiatieven, die samen met partners uit het buurland worden uitgevoerd: “Talrijke INTERREG-projecten hebben al aangetoond dat grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidssector de moeite waard is. Op de gezondheidstop worden een paar goede voorbeelden gepresenteerd, zoals de Nederlands-Duitse projecten SMOVE of EurHealth-1Health en health-i-care onder leiding van de Universiteit Groningen.” Hij voegt hieraan toe: “Deze lijst kun je aanvullen met bijvoorbeeld het succesvolle PREpare-project. Het project is inmiddels afgerond, maar de inhoudelijke activiteiten gaan na afloop van de INTERREG-financiering verder. Het doel is om hulpverlening mogelijk te maken waarbij ook een beroep gedaan kan worden op een ziekenhuis in het buurland als dit tijd bespaart en mogelijk levens kan redden. Dit soort gezondheidsprojecten die met EU-financiering zijn gestart, komen rechtstreeks ten goede aan de burgers in het grensgebied.”

Regionaal Zorgcompetentiecentrum

Thomas Nerlinger, directeur van de Gesundheitsregion EUREGIO e. V. en initiatiefnemer en medeorganisator van de “Länderübergreifender Gesundheitsgipfel“, kijkt uit naar de start van het vierjarige innovatiefondsproject “Regionales Pflegekompentenzzentrum (ReKo)” samen met de DAK Gesundheit en de Universität Osnabrück op 1 oktober: “Het gaat om het in kaart brengen van de mogelijkheden en het samenbrengen van expertise, in het bijzonder op het gebied van de verpleging. Nationale grenzen mogen hierbij geen rol spelen. De uitdagingen zijn vergelijkbaar in Duitsland en Nederland. Wat de verschillende zorgsystemen in beide landen betreft, kunnen we langs de grens van elkaar leren.”

De deelname aan de bijeenkomst is gratis. De voertaal is Duits. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor de “Gesundheitsgipfel” en de thematische forums: https://bit.ly/2lSEuBM

 

Foto: www.canva.com