X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Doelstellingen

Grenzen overwinnen – ook in het hoofd!
Slagboom, grenscontroles, cultuur en taal: allemaal voorbeelden van drempels die er tussen twee landen op verschillende niveaus kunnen zijn. Ook in de hoofden van mensen. Vaak worden grenzen maar langzaam geslecht. De EUREGIO maakt zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.

De EUREGIO is als sinds 1958 actief in de opbouw en de versterking van de structuren en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De basis daarvoor is het grensoverschrijdende verbond van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten,  (Land-)Kreise en Waterschappen.

Droomdoel? Samen leven in één verzorgingsgebied!
Alles wat de EUREGIO doet, heeft in feite maar één doel. De sterke deelregio’s moeten tot “één” verzorgingsgebied samengroeien, tot een geïntegreerde en sterke regio om te leven en te werken. Een regio waarin de grens geen scheidende en belemmerende effecten meer heeft. Het gaat erom, de economische kracht en de levenskwaliteit in de regio te verhogen en de integratie van het gebied verder te verbeteren. Tenslotte is het geheel meer dan de som der delen.

De visie van “één” verzorgingsgebied komt ook voort uit de overtuiging dat de EUREGIO een Europa in het klein is. Hier bij ons wordt Europa tastbaar. We brengen Europese doelen en Europees beleid in de praktijk en brengen het vaak toch nog abstracte Europa via concreet handelen naar de burger. De meerwaarde van de Europese integratie wordt ook door ons werk duidelijk en heeft directe effecten op het leven van de mensen in onze regio. Geheel naar het motto “grensregio’s vormen Europa” leveren wij dus een bijdrage aan de Europese eenwording en aan de sociale, economische en territoriale cohesie.

Op welke wijze we ons doel bereiken hebben we in een integraal strategisch ontwikkelingsconcept vastgelegd: EUREGIO 2020.