X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Nederlands-Duits Café

dinsdag, 25 February 2020 18:30

Op dinsdag , 25 februari 2020 van 18.30 tot 20.00 uur vindt het Nederlands-Duits Café plaats in de bibliotheek Gronauaan de Parkstrasse 1.
Te gast is Paul Weller, auteur van het boek Alfred Mozer; Duitser, Nederlander, Europeaan (1905-1979).

Alfred Mozer, geboren in München in 1905, begon in 1928 als journalist bij een socialistische krant in Emden (Oost-Friesland). Daar verdedigde hij de zwakke Duitse Weimar-democratie tegen het oprukkend nazisme. Al in 1933 moest hij vluchten naar Nederland. Daarop volgden zeven jaren van politieke ballingschap in Amsterdam en daarna nog vijf lange oorlogsjaren als Duitse onderduiker. Na de oorlog werd hij Nederlander. Hij sloot zich aan bij de PvdA en werd er de eerste Internationaal Secretaris. In 1958 werd hij in Brussel politiek adviseur en kabinetschef van de eerste Nederlandse Eurocommissaris Sicco Mansholt. 

Zijn leven en werk speelden zich af tegen de achtergrond van de twee wereldoorlogen. Het maakte hem na de oorlog tot een hartstochtelijk pleitbezorger van een Verenigd Europa. Niet alleen vanwege de nieuwe dreiging van de Koude Oorlog, maar ook vanuit een voortdurende zorg over een mogelijke terugval naar oude en nieuwe vormen van eng nationalisme. Daarnaast maakte hij zich sterk voor het naoorlogse herstel van de Nederlands-Duitse betrekkingen. Zijn stellingname bij de komst van Claus von Amsberg in1965 leidde tot een vriendschappelijke band met het prinselijk paar. Als uitdrukking daarvan beeldhouwde Beatrix na Mozers dood diens borstbeeld. Een eer die maar weinig Nederlanders te beurt is gevallen.

Paul Weller schreef de biografie van Alfred Mozer, die in 2019 verscheen: Alfred Mozer; Duitser, Nederlander, Europeaan (1905-1979). Hij zal een presentatie houden met beelden. Daarna is er de gelegenheid tot vragen en discussie. Tevens signeert hij het boek voor u. Het Nederlands-Duits Café nodigt belangstellenden hartelijk uit, om aan deze interessante avond deel te nemen. 

Voorzitter: Ir. Secil Arda-Schiffel
Entree: € 5 incl. Koffie, Thee, Wijn 
Scholieren/Studenten: gratis
Adres: Bibliotheek, Parkstrasse 1, D-48599 Gronau