Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Meer intensieve en langdurige samenwerking

Let op: 

Op wekelijkse basis zien wij vele aanvragen binnenkomen en recentelijk is dit
aantal sterk toegenomen. Alleen al in het afgelopen jaar hebben wij meer dan honderd
aanvragen mogen ontvangen. Een ontwikkeling waar wij erg blij mee zijn. Dit betekent dat steeds meer mensen hun weg over de grens weten te vinden!

Deze positieve ontwikkeling heeft op dit moment echter ook een keerzijde. Het budget dat ons ter beschikking staat, is op dit moment namelijk niet toereikend om de vele aanvragen die wij ontvangen goed te keuren.

Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk aanvragen in te dienen. 

Wij doen ons uiterste best om extra middelen voor projecten te genereren en hopen daarmee later dit jaar weer in de gelegenheid te zijn financiële ondersteuning te bieden. Actuele informatie hierover zullen wij tijdig via onze website en andere informatiekanalen delen.

Natuurlijk moedigen we u aan om vooral door te gaan met uw Nederlands-Duitse samenwerking.  Zoals u dat van ons gewend bent, zijn wij altijd bereid om u te helpen bij de opzet of uitvoering van grensoverschrijdende activiteiten en projecten. Afhankelijk van uw projectidee kunnen wij ook ondersteunen bij het vinden van eventuele andere financieringsmogelijkheden. Voor alle vragen staan wij u telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek graag te woord. 

Wij hopen op uw begrip voor de situatie.  


Om de barrièrewerking van de grens op het gebied van MKB, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie te verminderen is elkaars systemen goed kennen, elkaar vertrouwen en stap voor stap gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken van groot belang. In het verleden is gebleken dat projecten met een maximale omvang van 50.000 euro hiervoor een kader kunnen bieden.

Subsidiemogelijkheden
Intensievere en langdurigere samenwerkingstrajecten komen in aanmerking voor een subsidie tot maximaal € 25.000 bij een totaal projectvolume van maximaal € 50.000 euro.

De procedures om tot een aanvraag en goedkeuring te komen evenals tips voor de afwikkeling vindt u in de leidraad (zie downloads). Ook vindt u bijgaand het aanvraagformulier dat u in eerste instantie ééntalig bij ons kunt indienen (voor goedkeuring dient dit tweetalig voor te liggen). Onder downloads vindt u ook enkele projectvoorbeelden.

Voor meer informatie: neem contact op met Melanie Diekel (m.diekel@euregio.eu) of Hannie Mattern (h.mattern@euregio.eu).

o    Voor extra mogelijkheden op het gebied van arbeidsmarkt (initiatieven tot € 10.000) kunt u contact opnemen met Linda Blom (l.blom@euregio.eu).

o    Voor extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB (onder meer tot max. €1000 subsidie bij maximaal €2000 aan kosten) kunt u contact opnemen met Edwin Kok (e.kok@euregio.eu). Zie ook project Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI).

 

Aanspreekpartners

Melanie
Diekel
Projectleider
INTERREG V
Kaderproject

Telefoon: 053 460 51 36
Hannie
Mattern
Projectleider
INTERREG V
Kaderproject

Telefoon: 053 460 51 36