Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Grensoverschrijdende ontmoetingen

Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor grensoverschrijdende ontmoetingen tot € 1.000. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd.

De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als de goede begeleiding van de projectaanvragers waarborgen.

De zevende projectoproep begint op 1 september 2020 en eindigt op 15 oktober 2020. Officiële, volledige en zinvolle projectaanvragen moeten tussen 1 september 2020 en 15 oktober 2020 per e-mail of online formulier worden ingediend bij het projectbureau van het kaderproject. Na afloop van de termijn bepaalt een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Twente/Noordoost-Overjissel, Achterhoek, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, op basis van vaste selectiecriteria, welke van de ontvangen aanvragen met een subsidie van maximaal € 1.000 zullen worden ondersteund.

Samen leven in een grensoverschrijdende regio. Dan is het van belang om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat is de basis voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. De EUREGIO, de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel en de Länder Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen hechten daarom veel belang aan Duits-Nederlandse ontmoetingen tussen scholieren, ambtenaren, ondernemingen, sporters, politici e.a..

De EUREGIO ondersteunt deze contacten van oudsher door eigen activiteiten te ontwikkelen en door het verstrekken van subsidies voor de grensoverschrijdende kosten die met een ontmoeting gepaard gaan.

Voor meer informatie over aanvragen op het gebied van ontmoetingen: neem contact op met dhr. Lorenz Dik (l.dik@euregio.eu).