Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO SpoorRegio

Quelle: 

van der Meij

Het het in 2018 afgeronde project “EUREGIO SpoorRegio“ richtte zich op de verbetering van de internationale, grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in het EUREGIO-gebied op en rondom het traject Amsterdam – Berlijn. De ontwikkeling en verbetering van hogesnelheidstreinverbindingen wordt door de Europese Unie als belangrijk aspect benoemd. Onderzocht werden maatregelen die bijdragen aan verkorting van de reistijd, verhoging van de frequentie en de verhoging van de betrouwbaarheid van de grensoverschrijdende treinverbindingen op de Berlijnlijn en de grensoverschrijdende interregionale secundaire trajecten. De urbane en landelijke gebieden in het EUREGIO-gebied moeten zo efficiënt mogelijk met elkaar worden verbonden.

De deelnemende partners waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het spoornet in de grensregio en hebben daarvoor gezamenlijke onderzoeken met concrete vorstellen voor verbeteringen nodig. Bovendien kan door middel van de studie de zichtbaarheid en het belang van grensoverschrijdend spoorvervoer op een nationale schaal worden duidelijk gemaakt. Het eindresultaat van de studie vormt een besluitvormend go/no go document bedoeld voor Nederlandse en Duitse bestuurders. De afgeronde studie is de basis voor een eventuele vervolgaanvraag in het kader van TEN-T corridor North Sea Baltic, omdat de verbinding Amsterdam-Berlijn hier deel van uitmaakt.

De volgende werkpakketten werden uitgewerkt:

Bouwstenen van de hoofdcorridor Amsterdam – Berlijn

  • Alternatieve route in Nederland via de Hanzelijn (Almere – Lelystad – Zwolle – Hengelo), en de verhoging van de snelheid naar 160 km/u
  • Infrastructurele verbetering op de verbinding Bad Bentheim – Löhne, en de verhoging van de snelheid naar 160 km/u
  • Inzet van interoperabele (tweestroom-)treinsystemen
  • Verbeteringen qua frequentie en comfort

Bouwstenen van het onderliggende spoorwegnet

  • Secundaire lijn Zwolle – Enschede – Gronau – Münster
  • Aansluiting Twente – Vliegveld Münster/Osnabrück
  • Traject Emmen – Nordhorn - Rheine

Het project is onder de penvoerderschap van de provincie Overijssel gestart op 1 januari 2016 en met een looptijd van 23 maanden in 2018 afgerond. De andere projectpartners waren:
Bentheimer Eisenbahn, IHK Nord Westfalen, IHK Osnabrück Emsland Grafschaft Bentheim , Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Osnabrück, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Provincie Overijssel, Regio Twente, Provincie Drenthe

“EUREGIO Spoorcorridor” werd deels gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verdere cofinanciers waren de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe, het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Staatskanzlei van de deelstaat Nedersaksen.