Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO Goederencorridor

Quelle: 

Dreamstime

Doel van het het in 2017 afgeronde project "EUREGIO Goederencorridor" was dat de grensoverschrijdende logistieke sector sterker aan elkaar groeit en gezien de toenemende goederenstromen en de strategische ligging op de Noord-Zuid- en de West-Oost-corridor de logistieke sector te sterken. Hiertoe werden in vijf werkpakketten de actuele en de toekomstige situatie van het goederenverkeer onderzocht, infrastructurele knelpunten en barrières in de interoperabiliteit beschreven, kansen van een duurzame logistiek ontwikkeld en ten slotte de regio door een gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie voor de EUREGIO-goederencorridor gesterkt. Partners van beide zijden van de grens werkten samen met de Lead Partner EUREGIO aan de volgende werkpakketten:

  • Het logistieke profiel van het EUREGIO-gebied onderzoeken
  • Stand van zaken van de vervoersinfrastructuur in het EUREGIO-gebied onderzoeken
  • Bevordering van de grensoverschrijdende interoperabiliteit
  • Ontwikkeling van innovatieve projecten ter vergroting van de duurzaamheid in de transport- en logistieke sector ("Green corridor")
  • Ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie

In het project hebben samengewerkt:

IHK Osnabrück Emsland Grafschaft Bentheim, IHK Nord Westfalen, Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Emsland,  Landkreis Grafschaft Bentheim, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Provincie Drenthe, Provincie Flevoland, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Regio Achterhoek en Regio Twente.

"EUREGIO Goederencorridor" wordt deels gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verdere cofinanciers zijn de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Flevoland, de Staatskanzlei van het land Niedersachsen en het Wirtschaftsministerium van het land Nordrhein-Westfalen.