Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Strategie

Quelle: 

van der Meij

In de afgelopen jaren werden met de EUREGIO-Bahn, de Grenslandexpress en buurtbusprojecten, oplossingen voor grensoverschrijdende mobiliteitsknelpunten ondersteund. Met als doel om duurzame verbindingen via het spoor, over de weg en via waterwegen te creëren, werken de EUREGIO, de daarbij aangesloten gemeenten en andere partners nauw samen met regionale en nationale overheden. In het voorjaar van 2014 werd er voor het eerst een Duits-Nederlandse werkgroep, bestaand uit Duitse en Nederlandse beleidsambtenaren, evenals een politieke afstemmingsronde met de naam "EUREGIO+" in het leven geroepen. De gemeenschappelijke strategie voor het TEN-T-programma heeft als doel om de grens-gerelateerde effecten van de infrastructuur met innovatieve, duurzame en 'groene' maatregelen weg te werken en toegevoegde waarde voor de economie en de burgers in het grensgebied te bewerkstelligen.

Verder werd en wordt deze samenwerkingsstructuur gebruikt om INTERREG-projecten en vervolgprojecten voor het TENT-T-programma voor te bereiden en te realiseren. Hierbij gaat het om de INTERREG-projecten “EUREGIO Goederencorridor”, “EUREGIO SpoorRegio"Bereikbaarheid via lucht" en "EUREGIORail"