Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Mechatronica voor MKB

Met grensoverschrijdende ondernemerschap en financiële ondersteuning van het INTERREG- programma 'Deutschland-Nederland' technische innovaties in praktijk brengen: ongeveer 250 kleine en middelgrote ondernemingen in het Nederlands-Duitse grensgebied hebben van de vele subsidiemogelijkheden van het project 'Mechatronica voor MKB' gebruik gemaakt.

De EUREGIO als leadpartner en haar Duitse en Nederlandse projectpartners maken een positieve eindbalans op. Sinds het project in 2009 van start is gegaan, is subsidie verstrekt voor 180 intensieve adviezen, 91 haalbaarheidsstudies en 106 ontwikkelingsprojecten. Daarbij zijn in totaal 131 Nederlandse en 125 Duitse MKB’s financieel gesteund om technische innovaties door te voeren, die lagen op het snijvlak van mechanica, elektronica en informatica. Indirect profiteerden van de subsidieverlening nog eens honderden bedrijven en kennisinstellingen in hun rol als opdrachtnemer in dienst van de bedrijven die financiële steun ontvingen. Daardoor zijn rond 14,7 miljoen euro naar de economie in het grensgebied gegaan. De totale kosten van het project bedragen bijna 18,4 miljoen euro.