Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Grensoverschrijdende milieueffectrapportage

Windturbines, stallen voor de intensieve veehouderij, biogasinstallaties of luchthavens kunnen van grote invloed zijn op mens en natuur. Daarom is voor grotere projecten in zowel Duitsland als Nederland een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht. Ingewikkeld wordt het vooral wanneer ook de andere kant van de grens betroffen is. In het Europese recht en in de zogenoemde Espoo-conventie van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) is bepaald dat bij grote projecten in de nabijheid van de grens de burgers van het buurland in de m.e.r.-procedure betrokken dienen te worden, indien grotere effecten op mens en milieu te verwachten zijn. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland alsmede de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hebben in het voorjaar van 2013 via een gezamenlijke verklaring de details van de concrete uitvoering opnieuw vastgelegd. Tijdens de bijeenkomst zijn de praktische toepassing van de gezamenlijke verklaring en de rol van de contactbureaus en de overheden aan de orde geweest. Andere onderwerpen, waarover is gesproken, waren de informatievoorziening aan het buurland en het overleg en de afstemming tussen de verantwoordelijke c.q. betrokken actoren.