Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Kunst en cultuur

Ieder jaar vinden op cultuurgebied veel grensoverschrijdende activiteiten plaats. Daarbij horen manifestaties van kunstenaars en musici, theatervoorstellingen, literaire bijeenkomsten, samenwerkingsprojecten tussen musea en de ontwikkeling van gezamenlijke cultuurprogramma’s. Deze culturele veelzijdigheid is bijzonder in het grensgebied, waar twee landen, talen, culturen, ideeën en perspectieven samenkomen. Dit wordt ervaren en gewaardeerd als een verrijking en het concreet beleven van Europa. De inwoners van de EUREGIO staan door deze activiteiten in een culturele dialoog met elkaar, die zorgt voor meer wederzijds interesse en begrip voor elkaar. Dit is de sleutel voor grensoverschrijdende samenwerking.

De genoemde culturele activiteiten kunnen financieel worden ondersteund door het INTERREG V A project Kunstverbinding of door het project voor Ontmoetingen. Daardoor worden deze vaak pas mogelijk. Ook u kunt een subsidieaanvraag indienen. Graag kijken we samen met u of we uw cultuurproject kunnen ondersteunen!