Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Subsidies

INTERREG

Het INTERREG-programma ‚Deutschland-Nederland’ bevordert de grensoverschrijdende samenwerking van Nederlandse en Duitse gemeenten, (Land)Kreisen, universiteiten en hogescholen, verenigingen en verbonden. De subsidie komt bijvoorbeeld de technologieoverdracht in het midden- en kleinbedrijf ten goede. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van de grensoverschrijdende infrastructuur, de grensoverschrijdende bescherming van patiënten voor besmettelijke ziektes en de samenwerking van de Nederlandse en Duitse politiediensten.

Subsidiemogelijkheden tot € 25.000,-

Ondersteuning van grensoverschrijdende ontmoetingen en intensievere grensoverschrijdende projecten weer mogelijk!

Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen in het kader van het INTERREG V-project “Kaderproject prioriteit II voor het EUREGIO-gebied” voor grensoverschrijdende ontmoetingen tot € 1.000 en voor intensievere en langdurige grensoverschrijdende projecten met een subsidiebedrag tot € 25.000. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd.