Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Financiering

Het budget van de EUREGIO is afkomstig uit verschillende bronnen. Een vast deel wordt gevormd door Nederlandse en Duitse bijdragen van de aangesloten gemeenten, (Land-)Kreisen en waterschappen. 

Een ander deel van het budget is afkomstig van subsidies van het INTERREG V-programmamanagement, van INTERREG VA projecten en van andere activiteiten.