Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO-Commissies

In het kader van een herstructurering van de overlegorganen heeft het EUREGIO-secretariaat besloten de vroegere 10 werkgroepen samen te voegen tot de drie commissies “Mozer – maatschappelijke ontwikkeling”, “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling” en “Economie en arbeidsmarkt”.

Structuur en taken
De commissies bestaan uit 25 (“MOZER – Maatschappelijke ontwikkeling” en “Economie en arbeidsmarkt”) resp. 27 (“Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”) stemgerechtigde leden, die worden afgevaardigd vanuit de EUREGIO-Raad, maar ook vanuit de vakafdelingen van de EUREGIO-gemeenten, -steden en -Kreise. De commissies zijn in oktober 2014 voor de eerste keer bijeengekomen. Net zoals eerder de werkgroepen toetsen de commissies de ingediende INTERREG-projectaanvragen op hun grensoverschrijdende meerwaarde en haalbaarheid, om vervolgens een vakinhoudelijk advies te formuleren.