Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Tussengemeentelijke samenwerking

Platform voor gemeentelijke samenwerking
De EUREGIO biedt de aangesloten steden, gemeenten en Kreise in de grensregio een platform voor samenwerking en uitwisseling. Ze noemt thema’s waarbij een grensoverschrijdende aanpak gevraagd is, bv.

• in de gezondheidszorg,
• bij de rampenbestrijding en de openbare veiligheid of
• bij het openbare vervoer.
 

Juist op deze gebieden is het noodzakelijk om actief informatie en kennis te delen, knelpunten weg te nemen en te leren van de ideeën en de ervaringen van de andere zijde. In de EUREGIO gaat het om de belangen van bijna 3,4 miljoen inwoners.

Sommige initiatieven komen in aanmerking voor financiële steun van de EU of de EUREGIO. Maar veel zaken kunnen niet alleen met geld worden opgelost. Deze zaken hebben een pragmatische aanpak nodig op basis van gemeenschappelijke opvattingen en gemeenschappelijke actie. Dit gebeurt rechtstreeks tussen de partijen of door bemiddeling van de EUREGIO.

De EUREGIO begeleidt grensoverschrijdend overleg tussen gemeentelijke beleidsmakers (bv. in de EUREGIO Raad). Maar er zijn ook gespecialiseerde werkgroepen en netwerken. De EUREGIO helpt bij het zoeken naar een contactpersoon in het buurland. De aangesloten gemeenten profiteren op deze manier van de grote ervaring en expertise van de EUREGIO in de grensoverschrijdende samenwerking.

Spreekbuis
De EUREGIO zet zich ook als spreekbuis in voor de belangen van haar aangesloten gemeenten als het gaat om grensoverschrijdende kwesties, bijvoorbeeld bij nationale of Europese autoriteiten en instanties. De EUREGIO kan de belangen van de grensregio meestal efficiënter en effectiever behartigen dan iedere gemeente apart.

Een voorbeeld van het lobbywerk van de EUREGIO is de inventarisatie van belemmeringen voor de mobiliteit van grenspendelaars (burgers die werken of wonen in het buurland en dagelijks de grens passeren). Binnen het project "Burgeradvisering" werd een top-10 lijst van belemmeringen voor de mobiliteit opgesteld, samen met voorstellen voor oplossingen. Op deze manier worden de bevoegde instanties in politiek en bestuur geattendeerd op deze kwesties, zodat er maatregelen worden genomen om deze belemmeringen weg te nemen.