Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

GrensInfoPunt

Informatiebureau voor burgers en bedrijvven
In het verloop van de Europese eenwording is de Duits-Nederlandse grens nog maar nauwelijks zichtbaar. Toch gaan de systemen niet naadloos in elkaar over. Soms zorgt dit voor voordelen, maar sommige verschillen kunnen de verdere integratie van de grensstreek belemmeren. De verschillen in de wetgeving, het belastingstelsel en de sociale zekerheid leveren veel vragen en ook problemen op. De EUREGIO heeft daarom een informatiebureau voor burgers en bedrijven opgezet: het GrensInfoPunt.

Grenspendelaarsadvies
Burgers en bedrijven kunnen bij EUREGIO aankloppen voor persoonlijk advies over werken, wonena of studeren in het buurland. De adviseurs geven ook studenten advies die een stage in het buurland willen doen. Ze geven verder advies over de erkenning van diploma’s of de toelatingseisen van verschillende opleidingen en verstrekken informatie over ziektekostenverzekeringen en pensioenen. Ze lichten de van toepassing zijnde CAO’s toe en geven informatie over het kopen van onroerend goed in het buurland. Welke rechten en plichten heeft bijvoorbeeld de koper en met welke fiscale aspecten moet rekening houden?

Burgers en bedrijven krijgen informatie en advies:

• in persoonlijke adviesgesprekken (op afspraak)
• op informatiebijeenkomsten en in spreekuren
• door brochures en folders
• via internet (https://grenzinfo.eu/nl/)