Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Sociaal-economische ontwikkeling

De grensregio versterken
De mogelijkheden voor burgers, bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten aan beide zijden van de grens uitbreiden en de welvaart en het welzijn van de burgers bevorderen - dat zijn de twee belangrijkste doelstellingen van de EUREGIO. De EUREGIO wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van een sterke regio, waarin de grens geen barrière meer is. Daarom bevordert de EUREGIO de grensoverschrijdende sociale en economische ontwikkeling van het grensgebied op de volgende gebieden:

• Economie, Technologie en Innovatie
• Duurzame regionale Ontwikkeling
• Integratie en Maatschappij

Europese subsidie
De Europese Unie ondersteunt projecten op deze terreinen met middelen van het Europese Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De zogeheten INTERREG IVA subsidie is voornamelijk gericht op de economie langs de Europese binnengrenzen voor een innovatieve, duurzame en MKB-georiënteerde ontwikkeling.

De EUREGIO is op haar grondgebied met de INTERREG IVA partners verantwoordelijk voor de uitvoering van het INTERREG IVA-programma. Het programmamanagement informeert bv. over financieringsmogelijkheden, bemiddelt tussen Nederlandse en Duitse projectdragers en begeleidt de projecten van de aanvraag tot aan de voltooiing.