Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

KlimaEnergie 2020

In het project KlimaEnergie2020 werkten Saxion Hogeschool Enschede, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de Fachhochschule Münster, de Westfälische Hochschule en de Landkreis Osnabrück onder leiding van de EUREGIO samen om op de lange termijn bij te dragen aan de continuïteit van de energievoorziening in de EUREGIO en om een nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energie en klimaatverandering te bevorderen.

Vier thema’s stonden daarbij centraal: energie-efficiëntie, duurzame energie-oplossingen, bv. op het gebied van e-mobiliteit,  bio-energie evenals de ontwikkeling van een energie-competentie kaart die de bestaande structuren en het complementaire energiepotentieel liet zien. Naast individuele deelprojecten die werden gefinancierd met behulp van het project KlimaEnergie2020, werd er ook een netwerk van actoren in de energiesector opgebouwd.

Dit project is sinds december 2014 afgelopen.