Follow us on:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Bereikbaarheid via lucht

De internationale bereikbaarheid in het personenverkeer is van groot belang voor de toekomstbestendigheid en de duurzame economische kracht van de EUREGIO. Want gezien de voortschrijdende globalisering en de toenemende mobiliteitsbehoeften van de bevolking ontwikkelt de internationale bereikbaarheid zich tot een krachtige vestigingsplaatsfactor voor ondernemingen en tot een belangrijk criterium voor de aantrekkingskracht van de grensregio als woon- en verblijfslocatie.

Tegen deze achtergrond is door middel van een uitgebreid onderzoek nieuwe kennis over de bereikbaarheid van de EUREGIO via de lucht gegenereerd. Het onderzoek dient ertoe grensoverschrijdende gegevenslacunes over de met het luchtverkeer gerelateerde mobiliteitsbehoeften van het bedrijfsleven en de inwoners in de EUREGIO enerzijds en over de actuele en toekomstige situatie van de externe en interne bereikbaarheid via de lucht binnen en buiten de regio anderzijds te sluiten. Overheden en andere actoren profiteren van de gewonnen informatie en kunnen daardoor hun beleid beter op elkaar afstemmen en hun middelen effectiever gebruiken. De bedoeling is dat hierdoor de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke grensoverschrijdende positionering worden versterkt en vereenvoudigd, en dat eerdere op grovere schaal verrichte nationale onderzoeken worden aangevuld door een op maat gesneden onderzoek voor het EUREGIO-gebied.

Inhoudelijk richt het onderzoek zich zowel op de met het luchtverkeer gerelateerde vraagstructuur binnen de EUREGIO (mobiliteitsbehoeften) als op de bereikbaarheid van de relevante luchthavens vanuit de regio door middel van landgebonden vervoermiddelen (interne bereikbaarheid) en op de bereikbaarheid van de luchthavens per luchtvervoer (externe bereikbaarheid). Aan de hand van een status quo-analyse en verschillende toekomstscenario’s resulteren uit het onderzoek aanbevelingen voor de waarborging en verbetering van de bereikbaarheid van de grensregio vanuit de lucht en op basis van de vastgestelde vraagstukken.

De uitkomsten van het onderzoek en een samenvatting zijn hier als download beschikbaar.

Projectpartners: 

•EUREGIO
•Provincie Flevoland
•Provincie Gelderland
•Provincie Overijssel
•Regio Twente
•Regio Achterhoek
•Gemeente Coevorden
•Kreis Borken
•Kreis Steinfurt
•Kreis Coesfeld
•Kreis Warendorf
•Stadt Münster
•Landkreis Emsland
•Landkreis Grafschaft Bentheim •Landkreis Osnabrück
•Stadt Osnabrück