X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

TEN-T / Corridor 2

Corridor 2 – De Noordzee – Balticum – corridor
Het EUREGIO-gebied ligt in de corridor 2, de door de EU aangewezen Noordzee – Balticum – corridor. Op een lengte van ca. 3.200 km verbindt de corridor acht Europese hoofdsteden: Amsterdam, Brussel, Berlijn, Warschau, Vilnius, Riga, Tallinn en Helsinki. Het kernnetwerk van de Noordzee-Balticum-corridor behelst 16 luchthavens, 12 zeehavens, 21 binnenhavens en 17 spoorwegterminals. Daarbij vormen de Nederlandse en Duitse corridordelen de elementaire infrastructuur voor zowel het west-oost, alsook voor het noord-zuid transport naar het achterland van vijf van de 10 Europese vrachthavens met de meeste omslag (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Bremerhaven en Hamburg). Het EUREGIO-gebied fungeert hier als multimodaal knooppunt tussen de Noordzeehavens, het Roergebied en de oostelijke corridordelen. Aan de landsgrenzen en op de oost-west as bestaat nog voldoende ruimte voor verhoging van de efficiëntie, vooral door de modernisering van de bestaande infrastructuur, het wegnemen van bottlenecks en de inzet van innovatieve technologieën.

TEN-T
De „Trans-Europese Netten“ (TEN) vormen een verzamelprogramma voor ontwikkeling van de binnenmarkt, dat inhoudelijk opgebouwd is uit de verkeers- (TEN-T), energie- (TEN-E) en telecommunicatie-infrastructuur (eTEN). Het TEN-V-programma behelst vooral de fysieke en digitale infrastructuur op de weg, het spoor en de binnenwateren en de luchthavens. Dit behelst ook de uitbouw van de hogesnelheidsinfrastructuur en het implementeren van multimodale goederenterminals en interoperabele verkeersdragers. Er wordt bijzondere waarde gehecht aan het wegnemen van zwakke punten en bottlenecks in nationale en grensoverschrijdende netten, een milieuvriendelijk en efficiënt gebruik, de op- en uitbouw van bestaande capaciteiten en het scheppen van hoge standaards in de veiligheid en de betrouwbaarheid van het personen- en goederenverkeer.

Sinds 2013 werden in het kader van TEN-T 9 hoofdverkeerscorridors geïdentificeerd, die de belangrijkste verkeersverbindingen in de Unie weergeven en daarom prioritair moeten worden uitgebreid. Hiervoor werden in 2014 negen corridorstudies uitgevoerd, die alle verkeersverbindingen, knelpunten en ontwikkelingskansen laten zien. Deze vormen de basis voor de zogeheten corridor-werkplannen, die door de Commissie, de corridor-coördinaten en de lidstaten werden ontwikkeld. Door continue plaatsvindend lobbywerk en coördinatie binnen de bestaande netten zijn de Euregionale ambities daarin goed ondergebracht.

Ook wordt expliciet de grensoverschrijdende bottom-up samenwerking in het EUREGIO-gebied als best practice voorbeeld genoemd.