X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

Arbeidsmarkt

De EUREGIO zet zich al tientallen jaren in voor de arbeidsmobiliteit door advisering van burgers en het identificeren en wegnemen van drempels. Deze belemmeringen voor de mobiliteit kunnen veroorzaakt worden door verschillen in de sociale zekerheid en belastingen. Ook kan er sprake zijn van afwijkende wettelijke regelingen. De EUREGIO laat deze problemen vaak juridisch onderzoeken, werkt oplossingen uit en doet lobbywerk. Daarnaast zet de EUREGIO zich in voor grensoverschrijdend erkende onderwijs- en opleidingskwalificaties en binationaal erkende studieprogramma's. Dit zijn allemaal zaken die dienen om het dreigende tekort aan geschoolde werknemers in de regio tegen te gaan.

Het doel van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt is hiermee echter nog niet bereikt. Bewustzijn en interesse voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt moet bij werkgevers en werknemers verder worden versterkt. Bovendien moeten de wettelijke kaders verder worden verbeterd om gemakkelijk aan de slag te kunnen in het buurland. Ten aanzien van het onderwijs moeten samenwerking en grensoverschrijdende studieprogramma's worden ondersteund. Er worden ook concepten voor gezamenlijke beroepsoriëntatie en aanvullende beroepsscholing uitgewerkt.