X

Euregio jederzeit:

Schriftgrad
  • Vergrössern
  • Verkleinern
  • Normal

Aktuelle Grösse: 75%

School

Leren van en met buren, dat moet eigenlijk vanzelfsprekend worden in het EUREGIO-gebied. Door kennis en kwalificaties kunnen jonge mensen al op school belangrijke voorwaarden voor een grensoverschrijdend leven scheppen. Maar vaak ontbreken de juiste contacten met mogelijke partnerscholen, waarmee men ideeën voor samenwerking zou kunnen ontwikkelen en realiseren. Ook komt het voor dat de samenwerking niet tot stand komt door ontbrekende kennis over het schoolsysteem in het buurland.

De EUREGIO is behulpzaam om een passende partnerschool in het buurland te vinden. Verder geeft de EUREGIO advies over de inhoudelijke planning en informeert over het Duitse onderwijssysteem. Ook zet de Euregio zich in voor een soepele overgang tussen de school- en opleidingssystemen om tot een grensoverschrijdende onderwijsregio te komen.

Subsidies

Voor grensoverschrijdende activiteiten met partnerscholen in het buurland kan subisidie bij EUREGIO aangevraagd worden. Gezamenlijke activiteiten en uitwisseling zijn ontmoetingen en kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Intensievere en langdurigere samenwerkingstrajecten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie tot maximaal € 25.000.

Nederlandse scholen met grensoverschrijdende / internationale ambities kunnen ook contact opnemen met het Nuffic.