Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Kunst en cultuur

Ieder jaar vinden op cultuurgebied veel grensoverschrijdende activiteiten plaats. Daarbij horen manifestaties van kunstenaars en musici, theatervoorstellingen, literaire bijeenkomsten, samenwerkingsprojecten tussen musea en de ontwikkeling van gezamenlijke cultuurprogramma’s. Deze culturele veelzijdigheid in het grensgebied is in regio’s die verder van de grens afliggen vrijwel niet te vinden. Dit wordt ervaren en gewaardeerd als een verrijking en het concreet beleven van Europa. De EUREGIO-burgers staan door deze activiteiten in een culturele dialoog met elkaar, die zorgt voor meer wederzijds interesse en begrip voor elkaar. Dit is de sleutel voor grensoverschrijdende samenwerking op alle gemeentelijke gebieden.

De genoemde culturele activiteiten kunnen financieel worden ondersteund door het project voor Ontmoetingen. Daardoor worden deze vaak pas mogelijk. Ook u kunt een subsidieaanvraag indienen. Graag kijken we samen met u of we uw cultuurproject kunnen ondersteunen!