Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Eerste Nederlands-Duitse EUREGIO-scholierenseminar

Op 9 en 10 februari vond voor de eerste keer het EUREGIO-scholierenseminar voor Nederlandse en Duitse scholieren in Glanerbrug, Ahaus en Enschede plaats. Zestig scholieren (niveau 5VWO/in Duitsland klas 12, Q1) uit het Duits-Nederlandse grensgebied debatteerden over actuele thema’s zoals migratie, integratie, digitalisering en duurzaamheid.

Grensoverschrijdende uitwisseling bevorderen
De scholieren van het Assink-Lyceum (Haaksbergen), de Scholengemeenschap Marianum (Oost-Gelre), het Alexander Hegius Gymnasium (Ahaus) en het Gymnasium Georgianum (Vreden) die meededen aan het programma, werden op donderdagochtend door de directeur-bestuurder van de EUREGIO, Elisabeth Schwenzow  in het EUREGIO vergadercentrum Sive Droste bij de grensovergang van Glanerbrug-Gronau begroet. Daarna was er een korte toespraak door projectcoördinator Bart van Winsen en de voorzitter van het Duits-Nederlands Forum en voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende. Beide benoemden het belang van de Nederlands-Duitse relatie nadrukkelijk en het belang van het EUREGIO-gebied werd bijzonder onderstreept Vervolgens hadden de scholieren gelegenheid om een aantal vragen te stellen aan de voormalig premier van Nederland.

Drie scholieren vertelden over de workshops waaraan ze hebben deelgenomen en die plaatsvonden in het kader van het Duits-Nederlands Forum in januari 2017 in Berlijn. Daarbij werden de thema´s migratie en integratie behandeld en werd er een discussie gevoerd met Nederlandse en Duitse politici. Daarna gingen de scholieren samen met jonge vluchtelingen uit verschillende landen in groepjes en werd er gesproken over de ervaringen van de vlucht en de opvang in Europa. Verder werd er over de problemen en de perspectieven van de vluchtelingenpolitiek gediscussieerd. De resultaten van de verschillende groepen werden later tijdens de plenaire vergadering voorgesteld.

Bewustwording voor actuele thema’s
In het verdere verloop van het programma werden de thema´s “migratie en integratie”, “media en digitalisering” en “duurzaamheid, innovatie en entrepreneurship” besproken en luisterden de leerlingen van beide kanten van de grens naar elkaars opvattingen. Daarbij ontstond, ondanks enkele culturele verschillen, een levendige gedachtewisseling tussen de twee groepen.

Het EUREGIO-scholierenseminar werd door het kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied gesubsidieerd.

Het project Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied wordt gedeeltelijk door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verdere co-financiers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het ministerie van economische zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Staatskanzlei van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Staatskanzlei van de deelstaat Nedersaksen en de EUREGIO.