Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Persberichten

Empfang des EUREGIO-Rats im Friedenssaal in Münster

De EUREGIO-Raad heeft ermee ingestemd dat de EUREGIO stappen zet om te komen tot een pact voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

ENSCHEDE/GRONAU/MÜNSTER, 23 juni 2015 – De EUREGIO-Raad vergadert op vrijdag 26 juni in Münster. Op de agenda staat onder andere het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De raad zal in deze vergadering een nieuw plan behandelen, bedoeld om de belemmeringen voor grenspendelaars en ondernemingen in het Nederlands-Duitse grensgebied weg te nemen.

Conferentie „NetzWerkstatt“ op 1 juni 2015 in Nordhorn

De EUREGIO-burgeradvisering zal worden voorgezet als “Grensinfopunt EUREGIO”. In juli zal het adviespunt van de EUREGIO zich in de nieuwe opzet presenteren aan grenspendelaars en bedrijven.

Die Mitglieder des Lenkungsausschusses erteilten grünes Licht für sieben neue INTERREG-Projekte, die der Grenzregion zugute kommen.

De INTERREG-Stuurgroep voor het EUREGIO-gebied heeft de eerste grensoverschrijdende projecten van de nieuwe subsidieperiode 2014-2020 goedgekeurd.

ENSCHEDE/GRONAU, 31 maart 2015 – Een route langs industrieel erfgoed in het Nederlands-Duitse EUREGIO-gebied is haalbaar. Om deze grensoverschrijdende toeristische route werkelijkheid te laten worden is een eenmalige investering van ca. 460.000 euro nodig. Het onderhoud van de route kan gefinancierd worden uit contributies en bijdragen van deelnemers. De voordelen liggen vooral in betere ontsluiting en marketingsamenwerking en daardoor stijging van het aantal bezoekers. Dit is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse “Stichting HollandRoute” in samenwerking met de “Stuurgroep EuregioRoute”.

HENGELO/GRONAU, 31 maart 2015 – Eind maart is het People-to-People project “MoRegio” afgesloten, waarbinnen de Nederlandse en Duitse partners werkten aan gezamenlijke oplossingen voor de grensoverschrijdende logistiek- en verkeersregio. Binnen dit door INTERREG IV A gesubsidieerde project, werkten de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel, de Regio Twente en de EUREGIO samen aan een representatieve samenwerkingsstructuur ter versterking van de afstemming in de grensregio op het gebied van verkeer en infrastructuur.

GRONAU/ENSCHEDE, 25 maart 2015 – Het bureau Acute Zorg Euregio presenteerde gisteren samen met de EUREGIO, de universiteitskliniek Münster en de Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt plannen om de belemmeringen voor grensoverschrijdende zorg- en hulpverlening in noodsituaties weg te nemen. “Wij willen dat de EUREGIO zich uiterlijk in 2020 tot één aaneengesloten grensoverschrijdende regio voor acute zorg heeft ontwikkeld”, aldus Cees Schenkeveld, directeur van het bureau Acute Zorg Euregio.

De EUREGIO-Raad heeft zich uitgesproken voor een betere verbinding van het Nederlandse EUREGIO-gebied met de luchthaven Münster-Osnabrück.

De Euregio´s vragen aandacht voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en economie.

GRONAU/ENSCHEDE, 19 maart 2015 – Het bureau Acute Zorg Euregio houdt op dinsdag 24 maart a.s. in samenwerking met de EUREGIO, de universiteitskliniek Münster en de Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt een symposium voor Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers uit de sector acute zorg over grensoverschrijdende hulpverlening bij grote ongevallen en in crisissituaties. Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten worden gepresenteerd van de INTERREG IV A-projecten “ACRE” (Acute Health Care Region – EUREGIO) en “SourcE” (Staff in cross-border urgent care in the EUREGIO).

Pagina's