Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Persberichten

ENSCHEDE/GRONAU/HAAKSBERGEN, 17 maart 2015 – De EUREGIO-Raad vergadert op vrijdag 20 maart a.s. in Haaksbergen en zal in deze vergadering stemmen over acht nieuwe INTERREG-projecten die moeten leiden tot gunstige effecten voor de burgers en ondernemingen in het Nederlands-Duitse grensgebied.

GRONAU/ENSCHEDE/ULFT, 13 maart 2015 – Ongeveer 220 Nederlandse en Duitse politieke en ambtelijke vertegenwoordigers kwamen vandaag in Ulft bijeen ter gelegenheid van de conferentie “Taal – Advies – Werk”. De conferentie was georganiseerd door de vier euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens om de resultaten van het INTERREG IV A-project “GROS Impuls A&O”, bedoeld om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te bevorderen, te presenteren.

GRONAU/ENSCHEDE/HENGELO, 5 maart 2015 – Ongeveer 90 Nederlandse en Duitse cultuurmakers kwamen ter gelegenheid van het symposium “Grensoverschrijdende toekomstvisie cultuur 2015-2020” bijeen in Hengelo. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek met dezelfde naam, dat is uitgevoerd in opdracht van de EUREGIO, de Bezirksregierung Münster, de Landkreis Osnabrück, de Emsländische Landschaft e.V. en de provincies Gelderland en Overijssel.

HENGELO/ENSCHEDE/GRONAU, 24 februari 2015 – Volgens Nederlandse en Duitse cultuurmakers ontbreekt het in het EUREGIO-gebied aan structurele en duurzame samenwerkingsvormen en aan een breed gedragen netwerk voor grensoverschrijdende samenwerking. Daardoor blijven talrijke kansen onbenut. Daar komt nog bij dat veel van wat er in het buurland op cultureel gebied wordt aangeboden onbekend is. De EUREGIO pakt dit thema op en organiseert daartoe het symposium “Grensoverschrijdende Toekomstvisie Cultuur 2015-2020”, dat zal plaatsvinden op 3 maart 2015 in Hengelo.

Rob Welten kende de EUREGIO-prijs toe aan de vrijwillige buurtbuschauffeurs van de lijnen B 4 en B 7.

Op 1 januari 2015 treedt een groot aantal veranderingen in het Nederlandse en Duitse belastingrecht in werking.

HENGELO/GRONAU, 01 december 2014 – Nederlandse en Duitse partners werken binnen het People-to-People project “MoRegio” aan gezamenlijke oplossingen voor de grensoverschrijdende logistiek- en verkeersregio. Het door het INTERREG IV A gesubsidieerde project met een looptijd van vier maanden verbindt de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel, de regio Twente en de EUREGIO met het doel, gemeenschappelijk projecten te ontwikkelen en een bestuurlijke afstemming te bereiken rondom de thema’s goederen-, personen- en individuele mobiliteit.

De EUREGIO-raad koos Rob Welten (CDA) tot nieuwe voorzitter van de EUREGIO.

Op woensdag 19 november j.l. is in Hengelo (Ov) het nieuwe INTERREG-programma Deutschland-Nederland van start gegaan.

HENGELO, 17 november 2014 - Op woensdag 19 november wordt in Hengelo het startschot gegeven voor het nieuwe EU-subsidieprogramma INTERREG Deutschland-Nederland.

Pagina's