Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Persberichten

Op 30 januari 2017 vond in Nijmegen de conferentie “Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen” van het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (GEA) plaats.

Het aantal mensen dat in Duitsland woont en in Nederland werkt is in tussen 2012 en 2014 met 8% gedaald. In dezelfde periode staat daar een stijging van 3% tegenover van inwoners van

De People-to-People-EUREGIO-prijs kende dit jaar maar liefst twee winnaars. De EUREGIO verleende deze prijs tijdens de jaarlijkse vergadering

De Vecht

De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft drie nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd. Daardoor vloeit rond 17,9 miljoen euro naar de Nederlands-Duitse grensregio.

De EUREGIO-bijeenkomst over het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!” op vrijdag 9 december 2016 was uitstekend bezocht. Ongeveer 140

EUREGIO-Raad vergadert op 25 november in Oude Calixtus te Groenlo

De EUREGIO-Raad heeft op vrijdag 25 november vergaderd in Groenlo. In deze vergadering is groen licht gegeven voor de uitvoering van enkele nieuwe

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de uitkomsten van een studie over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en grenshordes gepubliceerd. In het rapport gaat het om de vraag wat de impact op de Nederlands-Duitse grensregio zou zijn als er geen grenshordes zouden bestaan.

De organisaties die in de grensregio verantwoordelijk zijn voor de rampenbestrijding bereiden zich voor op de gevolgen van de klimaatverandering en houden een hoogwateroefening.

Onder de titel “Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie” komen op 22 september 2016 twintig Nederlandse en Duitse deskundigen bijeen. Zij overleggen hoe om te gaan met klimaatverandering in stedelijk gebied en zoeken samen naar innovatieve oplossingen.

Pagina's